Onboarding nieuwe medewerkers: vergroot je kans op een succesverhaal (tips voor werkgevers & werknemers)

Wanneer je als nieuwe medewerker start in een bedrijf, heb je hoge verwachtingen van je werkgever. Logisch. Je hebt voor een nieuwe job gekozen omdat die beter aansluit bij je professionele doelstellingen en uitdagingen, en je verwacht dat die er zullen zijn. En je nieuwe werkgever heeft tijdens het finale interview ook beloftes gedaan en afspraken vastgelegd waar jij je helemaal in kunt vinden…En dus niet meer dan normaal dat je veronderstelt dat je werkgever deze lijn mooi doortrekt en je meeneemt in het beloofde verhaal!

Onboarding is een verhaal

Onboarding, m.a.w., het onthaaltraject voor nieuwe medewerkers, is een verhaal dat een werkgever vooraf moet uitdenken. Naast verplichte wettelijke informatie die je als nieuwe medewerker moet krijgen (preventie, veiligheid, arbeidsreglement, enz.), zijn er ook alle noodzakelijke stappen om je echt thuis te voelen binnen de organisatie: kennismaking met je collega’s én de organisatie (wordt vaak vergeten: organigram, missie, visie, de bedrijfscultuur), de opleidingen die je nodig hebt om helemaal je draai te vinden in het bedrijf en je job, coaching, begeleiding…en een klankbord voor al je vragen en onzekerheden, nl. een mentor, een meter of peter, een collega die je met raad en daad bijstaat tot je voldoende bent ingewerkt.

Het is bewezen dat onboarding essentieel is om een goede werkrelatie werkgever-werknemer te creëren. Nieuwe werknemers die een goede onboarding krijgen, zijn vaak gelukkiger op de werkplek en blijven ook langer bij de organisatie. Ze integreren zich ook sneller en zijn gemotiveerder om zich snel in te werken.

Stappen voor een goede onboarding

Lees meer »

Ontwerp je eigen missie…en haal meer uit je loopbaan

IMG_1173

Eigen foto: Gran Canaria, El Dedo de Dios

Vorige maand liep ik zalig op het strand in het noorden van Gran Canaria. Even stilstaan bij alles wat er in mij omgaat, is tegenwoordig geen overbodige luxe. Dagelijkse prikkels – mensen, geluiden, gebeurtenissen, noem maar op – doen mijn hoofd wel eens tollen. Soms ga ik er zodanig in mee, dat ik mezelf eventjes verlies en vergeet dat er zoiets bestaat als innerlijke rust.

Mensen zijn geen robotten. Tegenwoordig voel ik me vaker overspoeld door prikkels dan vroeger. Ik kom dan vooral tot de slotsom dat we anders zullen moeten leren omgaan met onze energie. Er komt zoveel op ons af: het werk wordt veeleisender, een hardnekkige FOMO (fear of missing out) zet onze agenda’s vol met leesvoer, sport, activiteiten,…. De druk om zoveel “aandachtafleiders” weg te werken, voel ik bij momenten loodzwaar op mijn schouders. Mijn aandacht verspringt soms zo vaak dat ik er onrustig van word.

Het was dus hoog tijd om op vakantie te gaan, uit waaien, mijn verstand op nul te zetten, een moment geen rekening te houden met wat het leven nog voor mij in petto heeft. Want zelfs in het dagelijkse leven ligt er zoveel “onrustige verleiding” op de loer.

Lees meer »

Veerkracht…elke dag!

In een vorige blogpost (energiegevers- en vreters, 26 december 2018) schreef ik al dat energie een rode draad is in mijn loopbaan, en natuurlijk, ook in mijn leven. Wat me energie geeft, brengt me dichter bij mezelf, en dus, mooi meegenomen, leer ik authentieker in het leven staan!

Wat me energie geeft, draagt ook bij tot mijn veerkracht. En daar had ik nog niet bij stilgestaan. Toen ik las over veerkracht, rezen er allerlei associaties op in mijn hoofd: veren in een matras, recht veren, springveren 😊…maar wat betekent mentale veerkracht?

Veerkracht Foto - Blog 28

(foto: pixabay.com/nl/photos/veer-macro-black-white-vogel-14674/

Lees meer »

8 tips voor een sterk cv

curriculum-vitae-1

https://pixabay.com/nl/toepassing-curriculum-vitae-2580867/

Mocht “solliciteren” ooit tot een nationale sport gedoopt worden, dan denk ik kans te maken op een gouden medaille. God mag weten dat ik al veel heb gesolliciteerd in mijn leven. Ik zat op een bepaald punt muurvast in een job die ik niet zo graag deed en had alle moeite om elders aan de bak te geraken. Uiteindelijk is het wel gelukt omdat ik begon in te zien wat ik precies wou gaan doen en in welk type bedrijf ik mij gelukkig zou voelen. Maar dat is dan weer voer voor een andere blogpost 😊.

Oefening baart kunst, mijn rondjes solliciteren beschouw ik helemaal niet als verloren tijd. Integendeel. Na ettelijke sollicitaties begon ik eindelijk de link te leggen naar mijn falen en successen. En begon ik ook kritischer te kijken naar mijn cv. Want een cv dat opvalt:

 • Is hapklaar: een document dat zegt waarop het staat zonder dat de rekruteerder te veel moet gissen
 • Heeft een persoonlijke noot: een rekruteerder leest graag wie je bent
 • Bevat duidelijke professionele ervaring: wat kan je? Waar heb je ervaring mee? Wat zijn je vaardigheden?

Een sterk cv maken is niet moeilijk als je een paar tips in het achterhoofd houdt!

Aan de slag!

Lees meer »

De juiste waarde van feedback – een paar basistips!

feedback-1213042__340

(foto: https://pixabay.com/nl/photos/feedback/?)

Het klinkt waarschijnlijk bekend in de oren: je werkt aan een taak voor je leidinggevende of voor een collega. Je levert de taak af en krijgt een (welgemeende) dank. Het is natuurlijk een mooi gebaar en dat doet je plezier. “Dank je” is een mooie kers op de taart…maar siert de kers genoeg of verlang je naar meer?

Help…verborgen feedback?

Inderdaad, misschien had je andere verwachtingen. In de plaats dat je collega je een schouderklopje geeft, had je misschien graag gehoord dat je goed werk hebt afgeleverd, dat je taak kwalitatief is, dat je hebt bijgedragen tot een sterke prestatie voor het team.  Maar misschien vindt je collega dat hij je via dit compliment ook echte feedback geeft: hij laat namelijk doorschemeren dat hij je prestatie puik vindt. Alleen, jij verstaat het niet op die manier. Feedback kan dus best een complex verhaal zijn. Hieronder alvast een summiere handleiding!

Feedback?

Feedback is ingeburgerd in verschillende maatschappelijke contexten: van het onderwijs tot in je loopbaan, krijg je feedback. Ook in relaties met mensen (vriendschappen, kennissen, familie…) wordt feedback uitgewisseld.

Feedback betekent o.a. het volgende:

Feedback geven: “de ander te vertellen hoe zijn verbale of non-verbale gedrag overkomt, met de bedoeling de ander te laten weten wat je van zijn gedrag vindt, het gedrag eventueel te beïnvloeden en/of de relatie te verbeteren”. Of, wanneer je de ontvanger bent: “hoe we over onszelf leren op grond van onze ervaringen en die van andere mensen[1].

Feedback bestaat uit verschillende soorten (ik baseer me hier op een aantal soorten, maar je vindt er een hele resem in de vakliteratuur): waardering, coaching en evaluatie. De kunst is om ze niet te verwarren 😊. Even concreet:

 • Waardering: je stelt iets of iemand op prijs, je geeft een schouderklopje, in zeker zin moedig je de persoon aan, je geeft aan dat je de persoon erkent en “ziet”
 • Coaching: je geeft aanwijzingen over hoe je iemand kan helpen om te leren, te verbeteren, te groeien in kennis of vaardigheden
 • Evaluatie: een beoordeling, klassering of classificatie: je leert iemand concreet waar die staat in zijn gedrag, prestatie, enz.

In het voorbeeld hierboven aangegeven, kreeg je van je collega waardering, terwijl jij eerder een evaluatie verwachtte. Je had graag geweten of je taak aan de verwachtingen voldeed. In die situatie zat je dus niet op dezelfde golflengte als je collega. De kunst is om elkaar juist te leren begrijpen!

Hoe loop je op het juiste spoor?

Over hetzelfde voorbeeld, de welgemeende “dank”, kan je zeggen dat “dank je” voor brede interpretaties vatbaar is. Net omdat jij graag een evaluatie wilt maar je collega eerder appreciatie uitdrukt, bestaat het gevaar dat je zijn appreciatie op verschillende manieren begrijpt; kortom, je gaat er meteen van alles bij beginnen “te fantaseren”: betekent de appreciatie dat je de taak mooi binnen de deadline hebt afgerond? Dat je je collega of leidinggevende geholpen hebt om tijd uit te sparen?

Om dit te vermijden, komt het eigenlijk neer op de “basics” die we vaak vergeten: duidelijke communicatie! Maak elkaar duidelijk welk doel je feedback heeft: wil je een evaluatie geven? Wil je eerder coachen? Uiteraard kan feedback zijn doel missen in drukke tijden, wanneer je graag je collega een volledige feedback wilt geven, maar uit tijdsgebrek toch eerder een snel “dank je” mailt Maar in rustigere momenten, tijdens face-to-face gesprekken of teamvergaderingen, kan je al veel bereiken door expliciet te zijn over je doel wanneer je feedback wilt geven: vat het gesprek aan door te zeggen dat je wilt coachen, dat je een evaluatie wilt geven, kader zoveel mogelijk…ook in moeilijke gesprekken bereik je het beste resultaat door heel duidelijk te zijn. En vooral: spreek af dat je met je collega de feedback achteraf ook zeker wilt bespreken als die behoefte er is. Misschien heeft je collega de feedback toch anders begrepen na een nachtje herkauwen of zijn er vragen gerezen die hij je nog wil stellen. Feedback is een methode die het beste uitpakt als beide partijen het eens kunnen worden over de echtheid en waarde van de feedback voor beiden.

Even concreet…een paar basics voor goede feedback

Als je er klaar voor bent om feedback te geven, dan kan je altijd terugvallen op een paar basistips:

 • Beschrijf veranderbaar gedrag (je speelt niet op de man, wel op de bal!): het is niet de bedoeling om de persoonlijkheid van je gesprekspartner te veranderen, wel om gedrag te bespreken – niet alleen negatief gedrag, ook positief 😊
 • Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord: verval niet in algemeenheden, maar geef specifieke voorbeelden (tijd, datum, context, enz.)
 • Gebruik een ik-boodschap: die is minder aanvallend, zeker bij negatieve feedback
 • Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft: vergeet niet dat dit ook positief kan zijn – door de efficiënte hulp van je collega bij een taak, liep je bijv. gelukkiger op het werk 😊
 • Laat je gesprekspartner reageren: ik gaf het hierboven al aan, maar spreek af dat feedback bespreekbaar blijft, in dialoog
 • Verken samen oplossingen en bekijk welke de mogelijkheden zijn: bij “negatief” gedrag, kan je aanpassingen bespreken, maar positief gedrag kan je ook zeker blijven aanmoedigen!

 En het nut ervan?

Negatieve feedback is niet altijd gemakkelijk te slikken. Ook daar blijft goede en duidelijke communicatie belangrijk: blijf als ontvanger ook aangeven waarmee je worstelt na de feedback. Maar als je het hele plaatje bekijkt, is feedback een sterke motor:

 • Je krijgt gedetailleerde uitleg over je prestatie (in het geval van een evaluerende feedback)
 • Feedback doet groeien: inderdaad, je groeit als medewerker wanneer je constructieve feedback krijgt; bovendien kan je die ook gebruiken buiten je professionele context om ook privé te groeien als mens
 • Je neemt je blinde vlekken waar, en ook dat hoeft niet negatief te zijn: misschien hadden je collega’s al snel door dat je een sterke planner bent, een rasechte netwerker…dankzij feedback begint het ook door te sijpelen dat je dit allemaal zo mooi klaarspeelt!
 • Feedback geeft je richting: het bevestigt of ontkent opvattingen die je over jezelf of anderen had, manieren om te handelen, om dingen gedaan te krijgen…neem het kompas dus stevig in handen en gebruik feedback als krachtig instrument om je professionele ervaringen in stevige banen te leiden

Inspiratie…meer lezen?

Tja, als HR-professional met een grote honger naar goede lectuur, blijf ik inspiratie halen uit boeken die mijn pad kruisen! Meer lezen: “Feedback is een cadeautje” / auteurs: Douglas Stone & Sheila Heen.

Veel succes…in duidelijke feedback geven!

 

 

[1] Feedback is een cadeautje, Douglas Stone & Sheila Heen, p. 17.