Energie: ontdek je energiegevers en -vreters

coffee-2242213_1920

Foto: https://pixabay.com/nl/koffie-caf%C3%A9-tafel-drinken-het-werk-2242213/

Energie is een rode draad geworden in mijn loopbaan. Zeker het voorbije jaar (2018), ben ik een aantal keren op mijn grenzen gebotst.  Toegegeven, ik ben een paar jaar werkstudent geweest en daarnaast ging mijn fulltime job in stijgende lijn: meer taken, voor min of meer hetzelfde aantal collega’s binnen mijn dienst. De balans vinden is niet altijd gemakkelijk. En zo te horen in mijn dichte omgeving, worstelen nog vrienden en familie met hun energieniveau. Want ja, energie en je goed voelen gaan hand in hand. Is het niet herkenbaar dat, wanneer je een minder energieke dag hebt, je je een pak minder goed voelt? Het zette me aan tot denken, maar vooral om waakzamer om te gaan met mijn energie. En dat vooral hoog op de agenda te zetten voor het komende jaar. En tijd te maken om alle energie-ankers te bekijken!

Energievreters versus energiegevers

In je vrije tijd kan je keuzes maken om je energie goed te beheren en “nee” te zeggen. In je dagdagelijkse job kan je die keuze misschien niet altijd maken. Komen er nieuwe taken bij? Andere collega’s? Nieuwe werkmethodes? Een andere leidinggevende? Voor je het weet, zit je niet exact meer in “dezelfde job”. Het evenwicht is anders, en elke dag kan plots als een ferme uitdaging op je af komen.

Nadenken over wat je energie geeft en wat aan je energie vreet, kan een oplossing zijn (je kan uiteraard vele alternatieven bekijken: sport, andere voeding, meer sociale contacten). Want op die manier vind je ook de weg naar het juiste professionele evenwicht. Energiegevers:

 • Geven je mentale energie
 • Maken dat je de activiteit waarmee je bezig bent, ook wilt blijven doen
 • Zorgen ervoor dat je in moeilijke momenten het hoofd boven water houdt
 • Bestaan uit activiteiten (of mensen) die je in het algemeen een boost geven

Energievreters:

 • Geven je weinig mentale energie
 • Zorgen voor uitstelgedrag
 • Doen je confrontatie vermijden (denk bijv. aan energievretende collega’s die je liever vermijdt)

Als je energiegevers en -vreters in juiste verhouding zijn (lees: dat er meer energiegevers in je job aanwezig zijn dan energievreters), zal je ook meer geluk en welzijn voelen. En door net aandacht te schenken aan de energiegevers, kan je de focus verleggen van wat je moe maakt naar wat je voldoening en geluk geeft.

Maak een lijst!

Ja, ik ben zelf een grote fan van lijstjes…en toch. Uit eigen ervaring (en door cursussen die ik volgde), leer ik dat zaken concreter en herkenbaarder worden wanneer je ze uitschrijft. Je vindt zeker ook veel inspiratie op het net; volgende lijst vind ik leuk omdat het niet alleen gaat over activiteiten, maar ook over mensen gaat, en dat je zowel je privé als professionele energiegevers/-vreters kunt gaan identificeren:

Lijstje

Je kan de lijst op verschillende manieren gebruiken en ook voor jezelf prioriteiten stellen: op welk domein wil je je focussen? Op het werk? Privé? Wil je een overzicht? Of slechts een deelaspect bekijken? Mijn advies: begin niet te ambitieus en probeer kleine dingen in kaart te brengen 😊 je kan beginnen met de domeinen te bekijken die je nu vooral bezighouden: bijv. ik wil meer ontspannen in mijn vrije tijd: wat geeft me energie? Wat zorgt ervoor dat mijn energie verdwijnt? En aanvullen kan achteraf altijd😊

Hoe begin je aan zo’n lijst:

 • Begin bij je jezelf: ga na wat je voedt, wat je energie geeft. Ben je bijv. introvert en haal je je energie uit rustige activiteiten? Of ben je extravert en staan contacten met mensen centraal? Heb je hobby’s die je heel gelukkig maken? Activiteiten die je veel voldoening geven?
 • Ga terug naar momenten waarop je gelukkig of ongelukkig was: wat gaf je energie? Wat ontnam je je energie? Wanneer voelde je je opgeladen? Beschrijf die momenten zo concreet mogelijk. Het kan gaan over activiteiten die je toen deed, maar ook over mensen.
 • Observeer: plan tijd om te gaan observeren. Je kan een oefening maken om een dag te overlopen. Je zal versteld staan van wat je allemaal waarneemt. Noteer alle zaken die een impact hebben op je energie. Dit kan ook gaan over bijv. voeding, geluiden (muziek die je leuk vindt), een koffiepauze, een wandeling,…

Voorwaarden: neem een rustig moment tijdens hetwelk je ongestoord je lijstje kan opmaken. Ga desnoods op verplaatsing wat inspiratie opdoen: in een bibliotheek, een rustig eetcafétje. Maar notitieboekjes bij de hand zijn ook nuttig 😊 soms krijg je ook op onverwachte momenten invallen, en dan kan je ze ook meteen noteren. Blijf de oefening volhouden totdat je weet dat je voor jezelf voldoende informatie hebt genoteerd.

Balans is belangrijk

Als je een overzicht klaar is, kan je nagaan hoe je een evenwicht kan vinden tussen energiegevers en -vreters. Lees: zorg ervoor dat je anders omgaat met je energievreters. En zorg ervoor dat de energiegevers een overwicht vormen.

Bij energievreters is het belangrijk dat:

 • Als je ze niet kunt mijden, technieken vindt om ze anders aan te pakken: een taak is vervelend? Als je weet dat die regelmatig terugkomt, denk er dan aan om ze op te delen en in stukken af te werken. Of plan 1 moment in waarop je de taak erdoor jaagt en aanvult met energiegevende taken.
 • Je ze anders bekijkt: je werkt samen met een moeilijke collega? Focus je ook op een aantal kwaliteiten van die persoon. Misschien vind je ook een gelegenheid om een persoonlijker gesprek aan te knopen en andere facetten van je collega te zien.
 • Je ze vermindert: slorpen energievretende bezigheden je teveel op? Bekijk of je ze kan verminderen of minder vaak laat terugkomen.

Alle kleine stappen tellen…

Ik ben van nature een perfectionist en gooi me soms te snel in alles goed en perfect te willen doen. Het hoeft dan niet gezegd dat mijn plannen in duigen vallen 😊 Met vallen en opstaan heb ik geleerd om niet alles meteen perfect te willen doen. Ik bekijk alle kleine stappen die ik zet en ben lief voor mezelf als het niet meteen allemaal lukt 😊 Geef jezelf een dikke pluim voor elke kleine stap die je zet!

Ten slotte: hulp gewenst!

Niemand heeft ooit beweerd dat je het allemaal alleen moet klaarspelen. Vraag hulp of advies aan je vrienden, partner, collega’s, leidinggevende…misschien hebben zij ook tips of een andere visie die je kunnen helpen.

Veel succes om in 2019 tijd en ruimte te maken voor alles wat je energie geeft!

De juiste waarde van feedback – een paar basistips!

feedback-1213042__340

(foto: https://pixabay.com/nl/photos/feedback/?)

Het klinkt waarschijnlijk bekend in de oren: je werkt aan een taak voor je leidinggevende of voor een collega. Je levert de taak af en krijgt een (welgemeende) dank. Het is natuurlijk een mooi gebaar en dat doet je plezier. “Dank je” is een mooie kers op de taart…maar siert de kers genoeg of verlang je naar meer?

Help…verborgen feedback?

Inderdaad, misschien had je andere verwachtingen. In de plaats dat je collega je een schouderklopje geeft, had je misschien graag gehoord dat je goed werk hebt afgeleverd, dat je taak kwalitatief is, dat je hebt bijgedragen tot een sterke prestatie voor het team.  Maar misschien vindt je collega dat hij je via dit compliment ook echte feedback geeft: hij laat namelijk doorschemeren dat hij je prestatie puik vindt. Alleen, jij verstaat het niet op die manier. Feedback kan dus best een complex verhaal zijn. Hieronder alvast een summiere handleiding!

Feedback?

Feedback is ingeburgerd in verschillende maatschappelijke contexten: van het onderwijs tot in je loopbaan, krijg je feedback. Ook in relaties met mensen (vriendschappen, kennissen, familie…) wordt feedback uitgewisseld.

Feedback betekent o.a. het volgende:

Feedback geven: “de ander te vertellen hoe zijn verbale of non-verbale gedrag overkomt, met de bedoeling de ander te laten weten wat je van zijn gedrag vindt, het gedrag eventueel te beïnvloeden en/of de relatie te verbeteren”. Of, wanneer je de ontvanger bent: “hoe we over onszelf leren op grond van onze ervaringen en die van andere mensen[1].

Feedback bestaat uit verschillende soorten (ik baseer me hier op een aantal soorten, maar je vindt er een hele resem in de vakliteratuur): waardering, coaching en evaluatie. De kunst is om ze niet te verwarren 😊. Even concreet:

 • Waardering: je stelt iets of iemand op prijs, je geeft een schouderklopje, in zeker zin moedig je de persoon aan, je geeft aan dat je de persoon erkent en “ziet”
 • Coaching: je geeft aanwijzingen over hoe je iemand kan helpen om te leren, te verbeteren, te groeien in kennis of vaardigheden
 • Evaluatie: een beoordeling, klassering of classificatie: je leert iemand concreet waar die staat in zijn gedrag, prestatie, enz.

In het voorbeeld hierboven aangegeven, kreeg je van je collega waardering, terwijl jij eerder een evaluatie verwachtte. Je had graag geweten of je taak aan de verwachtingen voldeed. In die situatie zat je dus niet op dezelfde golflengte als je collega. De kunst is om elkaar juist te leren begrijpen!

Hoe loop je op het juiste spoor?

Over hetzelfde voorbeeld, de welgemeende “dank”, kan je zeggen dat “dank je” voor brede interpretaties vatbaar is. Net omdat jij graag een evaluatie wilt maar je collega eerder appreciatie uitdrukt, bestaat het gevaar dat je zijn appreciatie op verschillende manieren begrijpt; kortom, je gaat er meteen van alles bij beginnen “te fantaseren”: betekent de appreciatie dat je de taak mooi binnen de deadline hebt afgerond? Dat je je collega of leidinggevende geholpen hebt om tijd uit te sparen?

Om dit te vermijden, komt het eigenlijk neer op de “basics” die we vaak vergeten: duidelijke communicatie! Maak elkaar duidelijk welk doel je feedback heeft: wil je een evaluatie geven? Wil je eerder coachen? Uiteraard kan feedback zijn doel missen in drukke tijden, wanneer je graag je collega een volledige feedback wilt geven, maar uit tijdsgebrek toch eerder een snel “dank je” mailt Maar in rustigere momenten, tijdens face-to-face gesprekken of teamvergaderingen, kan je al veel bereiken door expliciet te zijn over je doel wanneer je feedback wilt geven: vat het gesprek aan door te zeggen dat je wilt coachen, dat je een evaluatie wilt geven, kader zoveel mogelijk…ook in moeilijke gesprekken bereik je het beste resultaat door heel duidelijk te zijn. En vooral: spreek af dat je met je collega de feedback achteraf ook zeker wilt bespreken als die behoefte er is. Misschien heeft je collega de feedback toch anders begrepen na een nachtje herkauwen of zijn er vragen gerezen die hij je nog wil stellen. Feedback is een methode die het beste uitpakt als beide partijen het eens kunnen worden over de echtheid en waarde van de feedback voor beiden.

Even concreet…een paar basics voor goede feedback

Als je er klaar voor bent om feedback te geven, dan kan je altijd terugvallen op een paar basistips:

 • Beschrijf veranderbaar gedrag (je speelt niet op de man, wel op de bal!): het is niet de bedoeling om de persoonlijkheid van je gesprekspartner te veranderen, wel om gedrag te bespreken – niet alleen negatief gedrag, ook positief 😊
 • Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord: verval niet in algemeenheden, maar geef specifieke voorbeelden (tijd, datum, context, enz.)
 • Gebruik een ik-boodschap: die is minder aanvallend, zeker bij negatieve feedback
 • Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft: vergeet niet dat dit ook positief kan zijn – door de efficiënte hulp van je collega bij een taak, liep je bijv. gelukkiger op het werk 😊
 • Laat je gesprekspartner reageren: ik gaf het hierboven al aan, maar spreek af dat feedback bespreekbaar blijft, in dialoog
 • Verken samen oplossingen en bekijk welke de mogelijkheden zijn: bij “negatief” gedrag, kan je aanpassingen bespreken, maar positief gedrag kan je ook zeker blijven aanmoedigen!

 En het nut ervan?

Negatieve feedback is niet altijd gemakkelijk te slikken. Ook daar blijft goede en duidelijke communicatie belangrijk: blijf als ontvanger ook aangeven waarmee je worstelt na de feedback. Maar als je het hele plaatje bekijkt, is feedback een sterke motor:

 • Je krijgt gedetailleerde uitleg over je prestatie (in het geval van een evaluerende feedback)
 • Feedback doet groeien: inderdaad, je groeit als medewerker wanneer je constructieve feedback krijgt; bovendien kan je die ook gebruiken buiten je professionele context om ook privé te groeien als mens
 • Je neemt je blinde vlekken waar, en ook dat hoeft niet negatief te zijn: misschien hadden je collega’s al snel door dat je een sterke planner bent, een rasechte netwerker…dankzij feedback begint het ook door te sijpelen dat je dit allemaal zo mooi klaarspeelt!
 • Feedback geeft je richting: het bevestigt of ontkent opvattingen die je over jezelf of anderen had, manieren om te handelen, om dingen gedaan te krijgen…neem het kompas dus stevig in handen en gebruik feedback als krachtig instrument om je professionele ervaringen in stevige banen te leiden

Inspiratie…meer lezen?

Tja, als HR-professional met een grote honger naar goede lectuur, blijf ik inspiratie halen uit boeken die mijn pad kruisen! Meer lezen: “Feedback is een cadeautje” / auteurs: Douglas Stone & Sheila Heen.

Veel succes…in duidelijke feedback geven!

 

 

[1] Feedback is een cadeautje, Douglas Stone & Sheila Heen, p. 17.

 

 

 

Landschapskantoren – de fun voorbij?

Bron: pinterest – https://nl.pinterest.com/DAIBangalore/ Meer en meer bedrijven investeren in landschapskantoren. Bedrijven die hun werknemers laten thuiswerken, kunnen op die manier flink aan kantoorruimte besparen. Helaas brengen landschapkantoren niet alle heil die we ervan verwachten. De economische efficiëntie en kostenbesparing gaan ten koste van een aangename werkplek die het welzijn en de productiviteit van de […]

Vergaderen…zonder al te veel afleiding

Foto: newpurpose.nl (pinterest) Vergaderen in tijden van smartphones, applicaties, swipes…het is me wat! Verleiding en afleiding genoeg, en dat kan je alleen vermijden als je vergadering boeiend genoeg is om je hoofd bij het thema te houden. Hoe vergader je efficiënt? Iedereen wil vergaderen! Zorg voor een goede motivatie of insteek voor je vergadering: bekijk […]

Bezieling

(foto: pinterest – herhealth.nl) Midden september zat ik terug in het vliegtuig richting België na een rustgevende maar ook actieve vakantie aan de Spaanse Zuidkust. Ik raakte toen aan de praat met de stewardess. Mezelf zie ik niet als stewardess werken in het vliegtuig (paniekaanvallen bij turbulentie zullen er ongetwijfeld iets mee te maken hebben), maar deze dame sprak vol enthousiasme over haar job die haar ontzettend veel voldoening gaf. Ze leek overduidelijk bezield en gelukkig over de service die […]

De kunst van het uitstellen

“Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen”. Het behoort tot de reeks uitdrukkingen die mijn jeugd sierden, net zoals “de aanhouder wint”, “spreken is zilver, zwijgen is goud”… (genoeg inspiratie te vinden in de Van Dale). Alleen geef ik grif toe dat uitstellen soms tot mijn favoriete bezigheden behoort. Op sommige dagen […]