Zijn thuiswerkers allemaal fraudeurs?

Ik schrik zelf even wanneer ik deze ietwat gedurfde titel op mijn nieuwe blogpost plak.  Niet opzettelijk bedoeld als ‘catchy titel’ maar wel om aan te geven dat er een zekere ergernis in mijn systeem is geslopen. Even terugblikken.

Toen België midden maart in coronaviruslockdown ging en pendelen naar het werk werd afgeraden door het besmettingsgevaar, begon ik aan mijn thuiswerkavontuur. De meeste economische activiteiten kwamen tot stilstand maar gelukkig niet bij mijn werkgever. Ik kwam thuis te zitten in mijn gezellige woonkamer, aan mijn eettafel en achter een PC-scherm. Vaarwel sociale contacten op het werk: mijn kantoorleven werd ingeruild voor onlinevergaderingen en actiever gsm-verkeer om het werk geregeld te krijgen. Gelukkig circuleerden er mailtjes van collega’s en de leidinggevende waarin gepeild werd naar het welzijn binnen verschillende teams. Of er werden online wel grapjes gemaakt over deze toch wel heel uitzonderlijke situatie. Dat maakte het gemis aan sociale contacten toch wel wat goed. 

Het thuiswerkavontuur was niet nieuw voor mij, schreef ik al in een eerdere post. Sinds 2016 ben ik een gelukkige structurele thuiswerker van à rato 1 dag per week. Dit betekent: iets later opstaan dan gewoonlijk (mijn alarm maakt me doorgaans wakker om 5u40 op een pendelwerkdag), geen pendeltijd (en dito ergernis over late of afgeschafte treinen), niet te veel verstrooiing aan mijn bureau in een open ruimte. 

Toch kreeg ik in het begin van de lockdown opvallende commentaren: ‘je werkgever ziet toch dat je bent ingelogd’? ‘Die controleert toch wel of je voldoende uren presteert’? ‘Je werkgever moet toch weten waar je mee bezig bent’? Enz. Gevolgd door bedenkelijke gezichten nadat ik uitlegde dat ik heel autonoom werk en mijn werkgever perfect weet waar ik mee bezig ben. En dat ik bovendien ook als gelukkige flexwerker ook wel eens vrije uurtjes mocht inplannen die ik dan op een ander moment inhaalde. Op voorwaarde dat er geen strakke deadlines waren of dat het werk natuurlijk werd afgerond. Resultaat: nog meer bedenkelijke gezichten… 

Ook al waren de commentaren waarschijnlijk niet slecht bedoeld, toch viel ik even van mijn (thuiswerk)stoel. Ik voelde me opeens een fraudeur (fraudeuse?), een luiwammes van formaat, een thuiswerker die alle lagen van het profitariaat verkende.  Dit vroeg wel om een beetje omkadering.  

Vertrouwen? 

Thuiswerken vraagt vertrouwen en dat begint niet op het moment dat je thuiswerkt. Tijdens het rekruteringsproces wordt er al afgetoetst of je een betrouwbare werknemer bent. Tenslotte wil een werkgever weten of je je aan de afspraken gaat houden, aan de profielvereisten van de vacature voldoet; maw, hij wil te weten komen of hij in jou kan investeren.   

Wanneer je als werknemer een arbeidscontract ondertekent, verbind je je ertoe om de daarin vastgelegde voorwaarden na te leven. In overeenstemming met mijn arbeidscontract mocht ik na 6 maanden dienst thuiswerken als mijn werkgever ermee akkoord ging. Versta eronder: als mijn werkgever twijfelde aan mijn autonomie, kon hij mijn thuiswerk later opstarten. En dit nooit zonder dialoog met de werknemer. 

Ook bij thuiswerk komen partijen – al dan niet formeel – overeen welke afspraken er moeten worden nageleefd: ben je even weg naar een doktersafspraak ? Noteer het in je agenda. Wil je je thuiswerkuren aanpassen door een privésituatie die een zekere flexibiliteit vereist (kinderen ophalen,…)? Spreek er vooraf over met je werkgever. Goede afspraken, goede vrienden! 

Thuiswerken is dus net zoals kantoorwerken het resultaat van een opgebouwde vertrouwensrelatie. Het is geen grilligheid waarbij de werkgever zijn paranoia laat botvieren door de werknemer steeds te willen controleren.  

Afspraken 

Afspraken in een arbeidsrelatie naleven, dat start zodra je in dienst komt bij een werkgever. En dat geldt voor beide partijen. Ook al is je werkgever je hiërarchisch verantwoordelijke, toch moet hij zich ook aan afspraken houden. Als er vertrouwen is, hoeft een werkgever ook niet continu de indruk te wekken dat hij je controleert of twijfelt aan je beroepsethiek. Omgekeerd voel je als werknemer ook niet de druk om je continu te verantwoorden. 

In een open en constructieve sfeer kunnen afspraken ook worden aangepast.  

Een kans voor waarderend leiderschap 

Leidinggeven op afstand is een heuse uitdaging voor elke leidinggevende. Maar het is ook een unieke kans om afstandsleiderschap in een echt waarderend leiderschap om te zetten. Als leidinggevende:  

  • Maak je afspraken met de werknemer; 
  • Pleeg je onderling overleg over de vooruitgang van het werk; 
  • Check je of doelstellingen, projectdeadlines, enz. worden gehaald.  

Je houdt dus kortom de vinger aan de pols over het werk. Maar je hebt als leidinggevende ook veel impact door: 

  • Regelmatig informele virtuele momentjes in te plannen; 
  • Kort te vragen hoe het gaat met je werknemers waarbij je je empathisch opstelt en doorvraagt wanneer je merkt dat je werknemer zaken wilt bespreken; 
  • Open te staan voor verzuchtingen of frustraties van je werknemer wanneer sommige taken minder vlot lopen door thuiswerk (geen tweede scherm, geen printer); stel je als leidinggevende actief op door oplossingen te zoeken met je werknemer;
  • Waardering te geven voor het werk dat soms in pittige thuiswerkomstandigheden wordt geleverd; 
  • Aan te geven dat je ook online beschikbaar bent voor de werknemer en dat die altijd met jou contact kan opnemen wanneer nodig. 

Meer lezen?  

Het thuiswerkverhaal zal voor velen onder ons nog niet af zijn; sommigen zijn er pas mee gestart, anderen die al thuiswerkten, zien misschien nu een evolutie naar vaker thuiswerken. Ik vond nog dit artikel dat ik wou meegeven als “to be continued” thuiswerkverhaal: https://www.pulsmagazine.be/2020/09/28/werknemers-willen-ook-na-corona-blijven-thuiswerken/ 

Zet het coronavirus ook jouw loopbaanwensen onder druk?

“Stop trying to be productive” blokletterde de New York Times nog in april. Een titel die me even deed slikken omdat er toch een confronterende waarheid achter schuilt. De journaliste interviewt Amerikanen die tijdens de lockdown een immense druk voelen om hun verplichte lockdowndagen zo nuttig mogelijk in te vullen. De takenlijst  is lang: je huis renoveren, vaker sporten, een nieuwe taal leren, jezelf tot expert bakker omtoveren…kortom, geen enkele minuut van de dag blijft onbenut. En een opvallende conclusie: onder die geweldige druk krijgen mensen minder en minder zaken gedaan.

Ik ging de voorbije maanden lustig mee in al dat “productief bezig zijn in een zee van tijd”: het werd maar eens tijd om steeds uitgestelde huisklusjes aan te pakken, een nieuwe hobby op te nemen, wat beter op mijn voeding te letten, mijn kennis van het Italiaans weer op te frissen, voldoende van de bank komen om intensief te gaan sporten. En zo kan ik nog een paar bladzijden doorgaan. Mijn checklist werd opeens lang en “druk”. Mijn dagen leken wel voorbij te hollen, hoe hard ik zelf ook achter de tijd aan liep. Hoezo, de wereld staat stil? Ik merkte er niet zoveel van. En uiteraard kreeg ik ook niet alles gedaan.

Lees meer »

Work-life balance…hoe alles wel eens (onvermijdelijk) in de soep draait

photo-1516383740770-fbcc5ccbece0

foto: unsplash – photo-1516383740770-fbcc5ccbece0

Sinds ik door de virusuitbraak ook permanent thuiswerk, ervaar ik amper een verschil tussen werk en privéleven. Ook al ben ik een gelukkige thuiswerker, toch leken de voorbije weken op een heus experiment om die twee in goede banen te leiden! En dat zit soms in kleine dingen: mijn videocamera uitzetten wanneer mijn lief onverwachts binnenwandelt terwijl ik in een videocall zit met collega’s; de timer zetten voor mijn middagkookpot (of hoe dat bijna resulteerde in zwartgeblakerde courgettes); op maandag bewust wegkijken van de overvolle strijkmand die ik zondag onaangeroerd had laten staan; “mentaal” de deur leren dichttrekken wanneer mijn werkdag voorbij is. Want ik werk momenteel vaker in de woonkamer en kan geen fysieke deur achter me sluiten wanneer ik mijn werkdag beëindig. Versta eronder dat ik voorlopig niet van plan ben om in de tuin of de garage te gaan wonen :).

Work-life: balance?

Werk en privé kan je moeilijk scheiden. Het zijn vaak dunne lijntjes die nu eens parallel lopen, dan weer elkaar kruisen. Ik vind het ontzettend belangrijk om er attent op te zijn. Maar ik beslis niet altijd zelf of mijn werk het overneemt van mijn privé-leven. Soms denk ik aan een vervelende taak voor ik in slaap val. Of ga ik ergens joggen en valt een leuk werkidee me te binnen. Of sta ik aan een winkelkassa en herbeleef ik een conflict met een collega.

Lees meer »

Thuiswerken loont…tips voor de beginnende thuiswerker

andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash.jpg

Bron: andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash.jpg

Ik heb het immense geluk dat mijn werkgever thuiswerk toelaat. Niet alleen in de huidige social distancing werkomstandigheden, maar sinds een paar jaar zorgt mijn werkgever al voor een flexibele werkregeling. Want hij zet in op medewerkers die autonoom en met voldoende beroepsverantwoordelijkheid hun eigen werk regelen en zich inspannen om de beoogde resultaten te behalen.

De huidige Coronavirus-ontwikkelingen maken het de werknemer die nog niet eerder thuiswerkte, niet zo gemakkelijk om van de ene dag op de andere naar een andere professionele routine over te schakelen. Mijn collega maakte er zich bijv. zorgen over dat haar woning onvoldoende rustige werkruimtes bevat. En zo zijn er nog obstakels waar je als beginnende thuiswerker over kan struikelen.

Lees meer »